My Instagram

51. Bizalom Isten erejében

Éljünk tartalmas, teljes értékű életet!

Létezik ilyesmi? – sóhajt fel egy idősödő újgazdag, akinek mindene megvan, amit napjaink szemléletének megfelelően érdemes volt elérni. Bármit megvehet magának, amire vágyik. Furcsa módon mégis üresnek, csalódottnak érzi magát.

Úgy tűnik, ez általános, mindennapos probléma...

  Igen, egyre általánosabb. Bár az amerikaiak hosszabb ideig élnek, mint ezelőtt bármikor, a kutatások mégis azt mutatják, hogy egyre kevésbé elégedettek.
  Reményeinket újra meg újra felkeltik a grandiózus, valóságtól elrugaszkodott hirdetések, reklámok, az “önsegítő”, “önmegváltó” guruk, akik az elérhetetlent ígérik. Az orvoslás lehetőségeibe vetett gyermeki hitünk, bizakodásunk abban, hogy minden betegségünket meggyógyítják, ugyancsak reményeket kelt. S ahogyan felhalmozódnak a csalódások, keresgélni próbáljuk életünk hiányzó darabjait.

Lehet valaki igazán elégedett?

  Gazdagságról, hírnévről és sikerről álmodunk, hogy mindenünk meglesz, amire csak vágyunk, és azt tesszük, ami nekünk tetszik. De el tudjuk képzelni egy multimilliomos atlétáról, hogy nem akar még előnyösebb, eredményesebb üzletet, szerződést kötni? Elképzelhető egy gazdag hírességről, hogy nem érez késztetést arra, hogy újabb reklámot készítsen, többet termeltessen, avagy még egy könyvet írjon? Hol van az az üzletember, aki ne vágna bele egy újabb vállalkozásba, és ne vágyódna vállalkozása kiterjesztésére? Vagy tudunk olyan tizenévesről, aki elégedett a külsejével, ruháival, szüleivel, barátaival? Az emberi lények kielégíthetetlen vágyakat kergető teremtmények, képzelt szükségletek zárják be szemüket és szívüket.

Ezért fordulnak sokan a drogokhoz?

  Felgyorsult életünkben olyan nyomásnak vagyunk kitéve, annyira tele vagyunk fájdalommal, csalódással és reménytelenséggel, hogy egyre inkább hajlandók vagyunk egészségünket, sőt még az életünket is kockára tenni szinte bármiért, ami szabadulást, enyhülést ígér – már az sem számít, hogy csupán ideiglenesen. “Kövessétek érzéseiteket!” – kapjuk a késztetést. “Ha jól érzed magad tőle, csak tedd!” “Gyerünk, különben elmegy mellettünk az élet!”
  Mindenki számára bőven jut alkoholtartalmú ital. A kábítószerek után sóvárgók is sok, úgynevezett tiszteletreméltó polgárra akadnak, akik valamilyen droggal vagy pirulával elzsibbasztják fájdalmukat.
  De a tartós, maradandó öröm nem szippantásokból származik, a jó közérzet sem a palackokból és tablettáktól. Az értelem békéje nem teremthető meg egykönnyen. A hálát és könyörületet nem árusítják sem a gyógyszertárakban, sem az utcán.

Hogyan szerezzünk tehát örömet és békét, jó dolgokat?

  A Biblia azt mondja, hogy ha a mi testies, természetes érzéseinket követjük, ez olyan negatív következményekhez vezet, mint amilyen az erkölcstelenség, kicsapongás, önző nagyravágyás, részegségek, orgiák, dührohamok (Pál apostol levele a galáciabeliekhez, 5:22). A Biblia azt is elmondja, hogy Isten ezeknél sokkal jobb dolgokat tartogat számunkra: örömöt, békét és gyógyulást. Ezek az ajándékok azonban csak a gondolkodásmódunk megújulása révén jutnak el hozzánk.

Megint valamiféle, manapság oly “fontos” vallásos badarságról van szó?

  A névtelen alkoholisták (Anonymous Alcoholics) csoportjai évtizedek óta kínálják a legjobb, hosszú távú eredményeket felmutató kezelést alkoholbetegek számára. Tizenkét lépésből álló programot alkalmaznak, amely az emberi tehetetlenség elismerésétől egy magasabb rendű Hatalom elfogadásáig tartó “lépéseket” foglalja magában. Ehhez hasonló programokat ma már az emberi szükségletek szinte minden területén alkalmaznak. Ezreknek hoznak gyógyulást, akik esetében mindenféle gyógyító kúra, gyógyszerek, tanácsadás és más emberi megoldások kudarcot vallottak.
  A gyógyultak nemcsak a lelki értékek utáni kutatás értelméről tanúskodnak, hanem arról is, hogy a hit újjáéledése, a személyes, gondoskodó Isten elfogadása valódi, hatalmas változásokat hozott az életükbe.

Ez is egy újabb divathóbort talán?

  Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb áttörése az emberi lény fizikai, mentális, érzelmi és lelki összetevői közötti szoros kapcsolat felfedezése volt. Ez radikális eltávolodás a múlttól, mert évszázadokon át úgy hitték, hogy a test, értelem és lélek elkülönült, önálló valóságok, amelyek egymástól függetlenül működnek. Most fedezzük fel, hogy az olyan dolgok, mint a harag, félelem, neheztelés és bizalmatlanság valóban hatnak a test működésére, gyengítik az immunrendszert, ajtót nyitnak a betegségek előtt. A pozitív emóciók viszont, mint a szeretet, öröm, hit és bizalom, olyan védőanyagokat termelnek, amelyek erősítik az immunrendszert és megvédenek a betegségektől. Ha keserűséget és gyűlöletet táplálunk, ha negatív gondolatokat és érzelmeket melengetünk, megbetegedhetünk. A pozitív gondolatokra és érzelmekre való törekvés pedig a szó szoros értelmében meggyógyíthat. De ehhez csak felülről kaphatunk segítséget.

Mire terjed ki a “lelki növekedés”?

  Például megismerkedhetünk a Bibliával, imádkozhatunk a Lélek különleges ajándékaiért, amelyekkel Isten szeretne megajándékozni bennünket – ezek a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, szelídség és önuralom (Pál apostol levele a galáciabeliekhez, 5:22), hála- és dicsérőénekeket énekelhetünk.
  Isten csodálatosan alkotott minket (139. zsoltár, 14). Nem úgy kerülünk erre a bolygóra, ahogyan néhány evolucionista feltételezi, hogy csak minimális felszerelésünk van a túléléshez. Mindannyiunknak van lelkiismerete, hogy a teljes értékű érzelmi skálával életünket gazdagítsa, és van értelmünk – hogy éljünk vagy visszaéljünk vele.
  Az egészség és a jó közérzet nem elég. De nem elég a gazdagság, hírnév, jó külső megjelenés és erő sem. A teljes értékű élethez hozzátartozik a lelki növekedés és fejlődés is, amely megelégedéssel párosul. Vagyis megtanulhatjuk, hogy ha nem vagyunk elégedettek azzal, amink van, azzal sem leszünk soha elégedettek, amit akarunk.
  Ezek a mély, kifejezhetetlen vágyak vezessenek Őhozzá, aki életünknek reménységet és értelmet tud adni. A lelki növekedés pótolja, kitölti majd életünk hiányzó és üres részeit. Az eredmény pedig a minőségi és kiteljesedett élet, amely az örökkévalóságba tart.
loading...